*****************************************************************

Velika šansa za upis kandidata koji su završili TROGODIŠNJE i ČETVOROGODIŠNJE srednje škole - KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA DRUGI UPISNI ROK

*****************************************************************


Obaveštenje - Upis u I godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2018/19. godinu

Rang lista primljenih kandidata u prvom upisnom roku

Jedinstvena rang lista primljenih kandidata

Objedinjena nabavka opreme"Lands" P1/03/2018

Obaveštenje - Prijava ispita za Avgustovski ispitni rok na osnovnim strukovnim studijama

Obaveštenje - Prijava ispita za Avgustovski ispitni rok na specijalističim strukovnim studijama

Javna nabavka - Ugalj mrki, pelet i ogrevno drvo

Objedinjena nabavka opreme od strane više naručioca u okviru projekta Erasmus + "Lands ???? 585833-???-12017-1-rs- eppka2-cbhe-jp"rb.P1./2/2018

Raspored konsultativne nastave u letnjem semestru školske 2017/18. godine

Obaveštenje - Konsultativna nastava u letnjem semestru školske 2017/18 godine

Zahtev za organizovanjem konsultativne nastave

Objedinjena nabavka opreme od strane više naručioca u okviru projekta Erasmus +


IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA   
 * KNJIGA NASTAVNIKA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNA VETERINA

* POLITIKA OBEZBEDJENJA KVALITETA