GAJENJE NEPREžIVARA

-Govedarstvo

-Kozarstvo

-Ovčarstvo