UPRAVLJANJE KVALITETOM U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI


-Program predmeta

-Uvodna razmatranja - Kvalitet

-Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji

-HACCP sistem

-Preduslovi za razvoj HACCP sistema